IMG_8742

Antik Hotel İstanbul’un temel kazısında geç Roma - erken Bizans dönemine ait 1500 yıllık tarihi esere rastlanmıştır. İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından arkeolojik kazı yapılarak 10 yıllık bir çalışma neticesinde ortaya çıkarılmıştır. Geç Roma döneminde bir kamu binası olarak yapılmış eser daha sonraları alt katı su biriktirmek için sarnıç olarak kullanılmıştır. Bizans döneminde bir süre kütüphane olarakta kullanıldığı rivayet edilmektedir. Otelin yapımı tamamlandıktan sonra iki kattan oluşan bu tarihi eser sanat ve özel etkinlik merkezine dönüştürülmüştür. -2 ve -3’üncü katlarda bulunan tarihi eser hiç bir zarara uğratılmadan otel binası çok titiz bir mimari proje ile üzerine yapılandırılmıştır. Kazı sırasında ortaya çıkan bazı objeler burada sergilenmektedir. Bir kısmıda İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından korumaya alınmıştır. Mevcut tarihi eser ve objeler otele zimmetlenmiş olup her yıl İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından yerinde kontrol ve takip edilmektedir

Antik Cisterna'da neler yapılabilir ?

- Evlilik ve Nişanlar
- Davetler ve kutlamalar
- Mezuniyet Baloları
- Gala Yemekleri
- Partiler, Yıldönümleri
- Özel Kutlamalar

- Seminer ve Paneller
- Bayi Toplantıları
- Sanatçı Tanıtımları
- Konser Organizasyonları
- Resim, Fotoğraf ve Heykel Sergileri
- Tiyatro Performansları
- Ürün Lansmanları